Cosmos Yatırım Holding A.Ş.

Cosmos Yatırım Holding A.Ş.
Atsyo Yatırım Ortaklığı
 

   Cosmos Yatırım Holding A.Ş.

 Cosmos Yatırım Holding Anonim Şirketi (eski unvanıyla “Cosmos Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi”) (“Ana Ortaklık Şirket”) sermaye piyasası araçlarını satın almak, bu araçlardan portföy oluşturmak, bu portföyü işletmek amacıyla 1995 yılında Bumerang Yatırım Ortaklığı A.Ş. olarak İstanbul’da kurulmuştur. Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 20 Aralık 2013 tarih ve 1150 sayılı izni ile amacını ve faaliyet konusu değiştirerek, menkul kıymet yatırım ortaklığı statüsünden çıkarılmış ve unvanı “Cosmos Yatırım Holding Anonim Şirketi” olarak değiştirilmiştir.

 Şirketin amacı, sermaye piyasası mevzuatında belirtilen hizmetleri ve faaliyeti, yatırım ortaklığı ve portföy yöneticiliği faaliyeti niteliğinde olmamak kaydıyla; sermaye ve yönetimine katılarak bunların yatırım, finansman, organizasyon ve yönetim meselelerini toplu bir bünye içerisinde değerlendirmek ve böylece şirketlerin sağlıklı şekilde ve ekonominin gereklerine uygun olarak gelişmelerini ve devamlılıklarını teminat altına almak, ticari, sınai ve finansal konularda yatırım ve araştırmalar yapmak, Türkiye içinde ve dışında bulunan her türlü taşınır ve taşınmazlara yatırım yapmak ve işletmek, bu amaçlara uygun ticari, sınai ve mali finansal yatırım girişimlerinde bulunmaktır.

 Şirket’in hisseleri 1995 yılının Mayıs ayında halka arz edilmiş olup, Şirket hisselerinin %99 Borsa İstanbul’da işlem görmektedir. Şirket’in sermayesi 6,000,000 TL’dir.

 Şirketin bağlı ortaklığı durumunda bulunan Enerji Ofisi Akaryakıt Pazarlama ve Dağıtım Anonim Şirketi , 30 Nisan 2004 tarihinde “Parsiyel Ekspres Lojistik Uluslararası Nakliyat Anonim Şirketi” unvanı ile kurulmuş olup 18 Ağustos 2006 tarihli Olağan Genel Kurul Kararı ile unvanını mevcut duruma değiştirme kararı almış ve bu durum 23 Ağustos 2006 tarihinde tescil edilmiştir.

 Şirket’in faaliyet konusu iki ana başlık altında toplanmaktadır;

 - Her türlü petrol ve petrol türevleri ürünlerin alımının, satımının, ithalatının, ihracatının, yüklemesinin, boşaltmasının, depolamasının, dağıtımının yapılması ve dolum tesislerini kurulması 

-Tablo, heykel ve benzeri sanat eserlerinin alım ve satımının yapılması ve bunlarla ilgili ticari faaliyetlerde bulunulması

 Şirket’in Enerji sektöründeki faaliyetlerini yürütebilmesi amacıyla, Antalya, Kocaeli (Derince), İstanbul (Haramidere) ve  Marmara Ereğlisi’nde olmak üzere toplam 4 şubesi bulunmaktadır.

 


 Copyright © 2014 COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş  Tüm Hakları Saklıdır.

Etiler Mah. Yanarsu Sk. No:44 Doğan Apt. Kat:2 D:2 Beşiktaş / İstanbul  T: +90 212 352 74 25 F:+90 212 282 08 39 E-Mail:info@cosmosholding.com